Stallprojektet - en väg tillbaka till skolan

Hästen Pantheon tittar ut ur sin box.

Hästen Pantheon tittar ut ur sin box.

För en stor del av våra elever med hög skolfrånvaro, är stallet den enda platsen för socialt umgänge utanför hemmet. Stallprojektet ska hjälpa elever i årskurs 4-9 som har svårigheter att gå i skolan att komma tillbaka till en fungerande skolgång.

För att hjälpa eleverna tillbaka så har kommunen startat stallprojektet tillsammans med Stall Kungsgården på Drottningholm. Vi erbjuder stallsysslor, aktiviteter med hästarna och ridning som ett steg till att närma sig skolan igen. I samarbete med elevens skola och lärare finns också möjlighet till viss undervisning i skolämnen som passar elevens förutsättningar och situation.

Bakgrund till stallprojektet

Alla har rätt till en fungerande skolgång. En del elever har av olika anledningar svårigheter att gå till skolan. När vi tittade närmare på elevgruppen med stor skolfrånvaro visade det sig att 75% av gruppen bestod av flickor i årskurs 4–9 med svårigheter inom AST/ADHD och ångest.

Flera av eleverna har hästar som intresse och för några var stallet den enda platsen för socialt umgänge utanför hemmet. Här väcktes idén till ett samarbete med Stall Kungsgården och Stiftelsen Hippocampus på Drottningholm.

Vad är tanken med stallprojektet?

Tanken är att ge eleverna ett mellansteg i återgången till skolan. Eleverna kan komma själva eller i mindre grupper till stallet och kan bygga trygga relationer till både personal andra elever. De får träna på att fokusera, bli mindre rädda eller oroliga, följa instruktioner och ta motgångar. Dessutom får eleverna uppleva all den glädje och lycka som samspelet med hästar kan ge. Projektet kommer att pågå åtminstone till och med juni 2023.

Vad gör eleverna?

Så här kan en dag i stallet se ut:

 • stallsysslor
 • olika aktiviteter med hästarna till exempel ridning
 • lärarledda lektioner utifrån elevens individuella plan
 • träffar med Närvaroteamets personal

Teamet runt eleven är:

 • personalen från Stall Kungsgården varav en är legitimerad fysioterapeut.
 • personal från Centrala elevhälsas Närvaroteam.

Om Närvaroteamet

I Närvaroteamet arbetar en samordnare, specialpedagoger, psykologer och en lärare. Vi samarbetar med personalen på elevens hemskola för att öka möjligheterna till en återgång till en fungerande skolgång. Om vi får samtycke från elev och vårdnadshavare kan vi också ha kontakt med andra viktiga aktörer runt elever för att bygga ett stöttande nätverk.

Hur kommer en elev med i Stallprojektet?

Eleven måste vara skriven i Ekerö kommun och gå i årskurs 4–9. Det är elevens rektor som avgör om projektet kan vara en bra möjlighet för eleven. Elevens utveckling inom projektet följs upp regelbundet med rektor på hemskolan, projektpersonal, vårdnadshavare och elev.

Om du som förälder är intresserad av att veta mer om Stallprojektet ska du i första hand kontakta rektorn på ditt barns skola.

Mer information inom området

 1. Ponnyn Angel tittar ut ur sin box.

  För en stor del av våra elever med hög frånvaro, ä...

 2. Barn som skriver.

  I Ekerö kommun har vi Centrala elevhälsan och där ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?