Hästen Pantheon tittar ut ur sin box.

Stallprojektet - en väg tillbaka till skolan

För en stor del av våra elever med hög skolfrånvaro, är stallet den enda platsen för socialt umgänge utanför hemmet. Stallprojektet är ett projekt för att hjälpa elever i årskurs 4-9 som har svårigheter att gå i skolan att komma tillbaka.

För att hjälpa eleverna tillbaka så har vi i samarbete med Stall Kungsgården på Drottningholm startat stallprojektet. Stallsysslor, aktiviteter med hästarna och ridning varvas med lärarledda lektioner i skolämnen som passar elevens förutsättningar och livssituation.

Bakgrund till stallprojektet

Alla har rätt till en fungerande skolgång. En del elever har av olika anledningar svårigheter att gå till skolan. När vi tittade närmare på elevgruppen med stor skolfrånvaro visade det sig att 75% av gruppen bestod av flickor i årskurs 4–9 med svårigheter inom AST/ADHD och ångest. Flera av flickorna har hästar som intresse och för några var stallet den enda platsen för socialt umgänge utanför hemmet. Här väcktes idén till ett samarbete med Stall Kungsgården och Stiftelsen Hippocampus på Drottningholm.

Vad är tanken med stallprojektet?

Syftet är att ge eleverna ett mellansteg i återgången till skolan. I stallet möter eleverna en mindre grupp med få och trygga relationer. De får träna på att fokusera, bli mindre rädda eller oroliga, följa instruktioner och ta motgångar. Dessutom får eleverna uppleva all den glädje och lycka som samspelet med hästar kan ge. Projektet ska pågå i minst ett år.

Hur ser en skoldag i stallet ut?

En dag i stallet består av:

  • stallsysslor
  • olika aktiviteter med hästarna till exempel ridning
  • lärarledda lektioner utifrån elevens individuella plan

Teamet runt eleven är:

  • personalen från Stall Kungsgården varav en är legitimerad fysioterapeut
  • personal från Centrala elevhälsas Närvaroteam.

Om Närvaroteamet

Vi samarbetar med personal på elevens vanliga skola för att öka möjligheterna till en återgång till skolan, alternativt förberedelse inför ett skolbyte. Under projektets gång har vi kontakt med familj, socialtjänst och BUP för att bygga ett stödjande nätverk kring eleverna.

Hur kommer en elev med i Stallprojektet?

Eleven måste vara skriven i Ekerö kommun och gå i årskurs 4–9. Det är elevens rektor som avgör om projektet kan vara en bra möjlighet för eleven. Elevens utveckling inom projektet följs upp regelbundet med rektor på hemskolan, projektpersonal, vårdnadshavare och elev.

Läs mer

  1. I Ekerö kommun har vi Centrala elevhälsan och där ...

  2. För en stor del av våra elever med hög frånvaro, ä...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?