Förskola & skola

I Ekerö kommun finns 30 förskolor och 13 grundskolor. Här kan du bland annat söka och välja skola och förskola, läsa mer om vilka roliga kurser som finns på Kulturskolan och se lovdagar och studiedagar för läsåret.

Nyheter

Covid-19 - information gällande förskolor & skolor

3 november 2020
Riktlinjer och information för förskolor och skolor.
Corona

Förbättrad trafiksäkerhet kring förskolor och skolor

21 oktober 2020
Efter att kommunen har utvidgat sträckan vid korsningen Bryggarvägen – Jungfrusundsvägen för två år sedan, blev det naturligt för bilisterna att köra ...
Kommun & politik

Förvaltningsrätten i Stockholm – dom i målet (Mål nr 12375 – 20) om Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommuns beslut 2020-06-02

16 september 2020
Förvaltningsrättens avgörande - förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Förskola & skola

Blöjor i förskolan tillhandahålls av vårdnadshavare

8 september 2020
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På s...
Förskola & skola

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten - test av covid-19 hos barn och unga.

1 september 2020
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På s...
Förskola & skola

Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande om ärende Munsö- och Sundby skolor

3 augusti 2020
I början på juli meddelade Kammarrätten i Stockholm (mål nr 4426 - 20) att upphäva Förvaltningsrättens dom om inhibition i mål om laglighetsprövning a...
Förskola & skola

Munsö skola blir F-2 skola från och med höstterminen 2020 – beslut om inhibition upphävs

6 juli 2020
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut om inhibition i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (Mål nr 12375-20 den 16 juni 2020).
Förskola & skola

Försäljning av byggnader Drottningholms skolområde

30 juni 2020
Kommunen har som mål att den nedbrunna Drottningholms förskola ska ersättas med permanenta lokaler samt att verksamheten utökas till fyra avdelningar ...
Förskola & skola

Yttrande till Förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 12375-20

30 juni 2020
Förvaltningsrätten har begärt att Ekerö kommun ska lämna ett yttrande i ovan rubricerat ärende senast den 1 juli 2020. 
Förskola & skola

Beslut med anledning av anmälan mot Munsö skola, grundskola i Ekerö kommun

26 juni 2020
Ärendet handlar om att Skolinspektionen den 5 juni 2020 tagit emot en anmälan där en vårdnadshavare bland annat uppger att Ekerö kommun har beslutat o...
Förskola & skola

Överklagande av Förvaltningsrättens beslut om inhibition av Barn- och utbildningsnämndens beslut, Munsö skola

23 juni 2020
Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade 2020-06-16 (ärendenummer 12375-20) om inhibition av Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommuns beslut (dnr ...
Förskola & skola

Beslut i Förvaltningsrätten i Stockholm om Munsö skola

17 juni 2020
Förvaltningsrätten har den 16 juni fattat beslut om att beslutet om att Munsö skola blir en F2-skola inte får verkställas i väntan på slutgiltig dom i...
Förskola & skola

Ärendet om samorganisering av Munsö- och Sundby skolor tas upp för politisk beredning i Barn- och utbildningsnämnden.

28 april 2020
Förvaltningschefen för barn- och utbildning i Ekerö kommun har tidigare givit rektor för Munsö- och Sundby skolor uppdraget att säkerställa en god kva...
Förskola & skola

Ekerö kommun och Nystad Stadsutveckling AB ingår avsiktsförklaring avseende etablering av friskolor

17 mars 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 17 mars fattat beslut om att Ekerö kommun och Nystad Stadsutveckling AB kommer att ingå en avsiktsförklaring av...
Förskola & skola

Denice Sverla från Ekerö utsedd till årets inspiratör på Lärargalan 2019

3 december 2019
Under en färgsprakande galakväll på Berns i Stockholm utsågs Sveriges bästa lärare. Denice Sverla, klasslärare i årskurs 6–9 på Ekebyhovs grundsärskol...
Förskola & skola