Presentkort till kommunens medarbetare - stötta Ekerös näringsliv

Illustrerad bild av kommunens presentkort till anställda för att gynna företagare i kommunen. Presentkortet är på totalt 500 kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) har fattat beslut om att även i år ge presentkort till kommunens medarbetare. Presentkorten är på totalt 500 kronor och ett bevis på fantastiska insatser under coronapandemin. Presentkorten är samtidigt ett sätt att stötta Ekerös lokala näringsliv som har drabbats hårt av pandemin.

- Vi är glada att även detta år framföra ett stort tack för ett väl genomfört arbete 2021 genom att ge presentkort till alla medarbetare i kommunen. Vi tycker att det är viktigt att vi lyfter insatserna som våra medarbetare har gjort det senaste året, samtidigt som vi även fortsätter att stötta det lokala näringslivet. Coronapandemin har lett till väldigt extraordinära omständigheter över hela världen och det har krävts både hårt arbete och kreativitet för att leda oss ut ur denna situation. Ekerö kommun har klarat sig väl genom denna kris och det tackar vi våra medarbetare för, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande Ekerö kommun.

- 2021 har varit ytterligare ett extraordinärt år i kölvattnet av Coronapandemin. Kommunens medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete under den här perioden och jag är så imponerad över allas förmåga att ställa om och anpassa sig och verksamheterna efter ständigt förändrade förutsättningar. Presentkorten känns som ett utmärkt sätt att framföra ett tack för medarbetarnas insatser och samtidigt stötta Ekerös näringsliv, säger Christina Hedberg, kommundirektör Ekerö kommun.

Om presentkorten

Ekerö kommun vänder sig till alla företag i Ekerö kommun som har en fysisk butik och som har möjlighet, att anmäla sig via kommunens hemsida om de vill ta emot presentkort. Företag som anmäler sig får en dekal att sätta på skyltfönstret. Vi publicerar företagens namn på kommunens webbplats. Presentkorten är tidsbegränsade och gäller till och med 19 december. Observera att presentkorten inte gäller för spel- och lotteriprodukter, tobak eller alkohol.