Starta förskola eller pedagogisk omsorg, familjedaghem

Här har vi samlat information för dig som är intresserad av att starta en förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Om du vill starta och driva förskola eller annan pedagogisk verksamhet så ska du skicka en ansökan till barn- och utbildningsförvaltningen.

För att bli godkänd måste det finnas förutsättningar att följa de regler som gäller enligt skollag, läroplan och kommunens riktlinjer för förskolor och pedagogisk omsorg.

RiktlinjerPDF

Allmänna regler på Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om godkännande för att starta förskolaWord

Ansök om godkännande för att starta pedagogisk omsorgWord

Du ska också anmäla din verksamhet till miljöenheten som kontrollerar lokaler och verksamhet.

Du får starta din verksamhet tidigast sex veckor efter att du gjort anmälan om inte miljöenheten beslutar något annat.

Du behöver också skapa en egenkontroll som du skickar in tillsammans med din anmälan.

Egenkontroller på förskola, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi tar ut en avgift för tillsynskontroller.

Miljönämndens avgifter

Om du startar verksamheten utan att du skickat in någon anmälan så tar vi ut en avgift.

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmäl din planerade verksamhet till miljöenhetenPDF

Mer information till dig som ska starta företag eller verksamhet

På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket viktig information och checklistor som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Verksamtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Hjälpte informationen på den här sidan dig?