Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Här har vi samlat information för dig som är intresserad av att starta en fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Du kan även ansöka om förändringar i din verksamhet här.

Skicka ansökan till kommunen

Om du vill starta och driva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet så ska du skicka en ansökan till kommunens barn- och utbildningsförvaltning.

För att bli godkänd måste bestämmelserna i skollag, läroplan och kommunens riktlinjer för förskolor och pedagogisk omsorg följas.

Skicka in ansökan i god tid, vår handläggningstid är mellan 4 - 6 månader.

Ansök om godkännande för att starta förskola Word, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om godkännande för att starta pedagogisk omsorg Word, 64.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Våra riktlinjer Pdf, 175.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmänna regler på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan ska skickas till: Barn- och utbildningsnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö eller med e-post till: bounamnden@ekero.se

Förändringar i verksamheten?

Om ni vill göra förändringar i er verksamhet som till exempel byta lokal, ändra antalet barn eller ansöka om byte av huvudman så använd blanketten nedan.

Ansök om förändringar av fristående förskola Word, 41.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl din verksamhet till kommunens miljöenhet

Du ska också anmäla din verksamhet till miljöenheten som kontrollerar lokaler och verksamhet.

Du får starta din verksamhet tidigast sex veckor efter att du gjort anmälan om inte miljöenheten beslutar något annat.

Skapa egenkontroll

Du behöver också skapa en egenkontroll som du skickar in tillsammans med din anmälan.

Egenkontroller på förskola, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi tar ut en avgift för tillsynskontroller.

Miljönämndens avgifter

Om du startar verksamheten utan att du skickat in någon anmälan så tar vi ut en avgift.

Anmäl din planerade verksamhet till miljöenheten Pdf, 161 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information till dig som ska starta företag eller verksamhet

På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket viktig information och checklistor som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Verksamt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?