Blå bakgrund med ljusblå text som säger Sök stipendium

Sök stipendium!

Datum & tid: -

Kultur- och fritidsnämnden delar under 2021 ut två stipendier på 20 000 kr från Sven-Olov Olsons minnesfond.

Stipendiet delas ut till personer som bor och verkar i Ekerö kommun och som bidrar till kultur- eller hembygdslivet i kommunen.

Eftersom kommunen firar 50 år under 2021 så kommer ansökningar som knyter an till 50-årsjubileet att prioriteras när vi beslutar om stipendiet.

Vad ska ansökan innehålla?

  • Vem eller vilka som söker stipendiet.
  • Beskrivning av hur stipendiet ska användas och hur det uppmärksammar kommunens 50-årsfirande.

Datum: ansök senast den 15 februari 2021
Skicka med e-post tilll: kfn@ekero.se
Eller med post till: Ekerö kommun, kultur- och fritidsnämnden, box 205, 178 23 Ekerö
Arrangör: Kultur- och fritidsnämnden