Blå bakgrund med ljusblå text som säger Sök stipendium

Sök stipendium för unga!

Datum & tid: -

Barn- och utbildningsnämnden delar ut stipendier från Karin och Gösta Rittners stipendiefond.

Stipendiet delas ut till studerande ungdomar för att stötta i utbildningen. Stipendiet är uppdelat i två delar.

Bille Rittners stipendium delas ut till en studiebegåvad ungdom som bor i Ekerö kommun och som behöver hjälp till högre studier.

Karin och Gösta Rittners stipendium delas ut till en studiebegåvad ungdom som bor i Färingsö församling, till exempel som ett bidrag till utbildning.

Ansök eller nominera senast den 30 april 2021!

I juni bestämmer vi vem, eller vilka, som ska få ta del av stipendiet.

Datum: ansök senast den 30 april 2021
Skicka med e-post tilll: bounamnden@ekero.se
Eller med post till: Ekerö kommun, barn- och utbildningsnämnden, box 205, 178 23 Ekerö
Arrangör: Barn- och utbildningsnämnden