Val i kommunen & val 2022

Det svenska valsystemet ska spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas platserna i kommunfullmäktige efter hur många röster som partierna fått i kommunvalet.

Vart fjärde år är det val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och fungerar som kommunens riksdag.

Valet sker samtidigt som val till riksdagen och regionen (landsting). Vart femte år är det val till Europaparlamentet.

Hur går ett kommun­val till?

Det är valnämnden som ansvarar för valen i Ekerö kommun. Varje kommun är indelad i valdistrikt. Ett valdistrikt är ett område med personer som bor runt en vallokal och som har rätt att rösta. Ett distrikt har mellan 1 000 och 2 000 personer. 

Valnämnden ansvarar också för extraval och folkomröstningar i Ekerö.

Rösta i kommunvalet

För att få rösta i kommunalvalet ska du vara folkbokförd i kommunen och ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Du ska också:

  • vara svensk medborgare eller
  • vara medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island eller
  • vara medborgare i en stat utanför EU och ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Du som får rösta i kommunalvalet kan också bli vald till politiska uppdrag i kommunen.

Proportionellt valsystem

Det svenska valsystemet ska så rättvist som möjligt spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas mandaten (platserna) i kommunfullmäktige efter hur många röster som partierna fått i valet. Antal platser ska stå i proportion till antalet röster.

Om partiet får 20 procent av rösterna så ska partiet också få cirka 20 procent av platserna.

Val 2022

Nästa val till kommunfullmäktige, region och riksdag är 11 september 2022.

Här kommer du kunna läsa mer om det när vi närmar oss.

Mer information inom området

  1. I september 2022 är det val! Att jobba med kommunv...

  2. Hitta sätt att engagera dig politiskt, kontakta vå...

  3. Det finns många sätt att engagera sig i politiken....

Hjälpte informationen på den här sidan dig?