Mål & politisk plattform

Soluppgång över äng.

Alla kommuner i Stockholms län växer. Vi växer också – på vårt sätt. Vi är stolta över vårt kulturhistoriska arv, våra skyddade områden, lantliga omgivningar och vi ska fortsätta att vara en unik ö-värld i Stockholmsregionen. Här kan du läsa om Ekerös politiska mål.

Vi har allt som krävs för att bli en kommun i framkant – korta beslutsvägar, stabil ekonomi och viljan att våga mer. För att lyckas provar vi nya arbetssätt, är lösningsinriktade och satsar på ökad transparens och dialog med dig som medborgare.

Här kan du läsa om kommunens politiska plattform för mandatperioden 2018-2022.

Vår politiska plattform - fokus på elva områden

Ekeröalliansens politiska plattform är antagen av kommunfullmäktige och är grunden för hur vi ska nå vår vision, vad de olika kommunala verksamheterna ska fokusera på och hur vår utveckling ska ske ansvarsfullt.

 

I plattformen finns elva prioriterade områden och för varje område finns ett övergripande mål. Vi följer upp de elva målområdena två gånger per år, i augusti och vid årets slut.

 

Läs hela den politiska plattformen Pdf, 766.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Våra elva målområden

Större möjligheter till inflytande för kommunens invånare

En väl fungerande demokrati bygger på bra kommunikation och deltagande.

Vi vill ge våra invånare större inflytande även mellan valen.

Förenklade kommunikationer och transporter

En bra trafiksituation är ofta avgörande för att vardagslivet ska fungera.

Arbetet med Förbifart Stockholm pågår, arbetet med en fjärde fil påbörjas och vi pendelbåten har blivit permanent.

Ett tryggt Ekerö för alla medborgare

Ekerö är en av Sveriges säkraste kommuner när vi talar om upplevd trygghet och brottsstatistik.

Vi ser samtidigt en ökad otrygghet i delar av landet. Vi vill arbeta ännu mer för att motverka inbrott, skadegörelse och våld.

En hållbar integration

För Ekeröalliansen har det alltid varit självklart att bidra, efter vår förmåga, med att ta emot människor som flyr undan våld och förtryck.

Lika självklart har det varit att Ekerö kommun inte vill bygga utanförskapsområden, utan säger nej till mottagande när vi inte har möjlighet.

Det kommer vi fortsätta med även i framtiden.

En ansvarsfull ekonomi

Vi vill använda våra medborgares resurser på ett ansvarsfullt sätt och arbeta för långsiktig tillväxt.

Grundprincipen är alltid att det är kommuninvånarnas skattepengar som vi hanterar, och att vi ska hantera skattemedlen för störst möjliga nytta. Det är avgörande för att vi ska kunna bevara och förbättra kvalitén i vår kommunala service och möta dina förväntningar.

En skola med ordning, kunskap och trivsel i centrum

Våra skolor kan idag mäta sig kunskapsmässigt och kvalitetsmässigt med de bästa skolkommunerna i landet.

Vi vill fortsätta vårt arbete för att erbjuda eleverna de bästa lärarna, smarta metoder och en effektiv uppföljning och minska lärarnas administration. Fler fristående skolor behövs för att alla ska kunna välja den skola som passar den enskildes behov bäst.

Sveriges bästa kommun att åldras i

Ekerö är en av Sveriges bästa kommuner att åldras i.

Vi vill fortsätta vårt arbete för en äldreomsorg som präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Vi vill erbjuda en mångfald av särskilda boenden, seniorboenden och trygghetsboenden. Vi vill också förenkla för de som vill bo hemma.

Det ska vara enkelt för företag att starta – att växa - att utvecklas

Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt.

Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Ekeröalliansen ser det som en av våra viktigaste uppgifter att underlätta för våra företag i kommunen.

En miljöpolitik baserad på konkreta effekter

Vi har förmånen att kunna stoltsera med några av landets finaste natur- och boendemiljöer.

Vi tar arbetet mot en mer hållbar kommun på stort allvar eftersom vi även vill ge kommande generationer denna möjlighet. Vi vill arbeta med innovativa lösningar för konkreta miljöeffekter och underlätta för alla att göra klimatsmarta val.

En meningsfull och trygg fritid för alla åldrar

Vi vill erbjuda en meningsfull fritid för alla medborgare oavsett ålder, vare sig du föredrar fysisk aktivitet eller vill uppleva natur och kultur.

Vi bygger badhus och arbetar för fler badplatser. Vi satsar på idrottshallar, en aktivitetspark och samarbete med ridklubbarna. Vi vill fortsätta att utveckla våra naturområden.

Att bygga och bo i Ekerö kommun

Ekerö ska vara en kommun för människor i livets alla faser.

Det ska vara enkelt att flytta hit, bygga nytt eller bygga till. Vi vill förenkla regelverken och underlätta byggprocesser, både för privatpersoner och entreprenörer och samtidigt behålla Ekeröandan.

Vi vill också fokusera på bibliotek, teater och kulturskolans aktiviteter och utsmyckningar och kulturarv.

Mer information inom området

  1. Flygbild över Ekerö centrum.

    Kommunalråd är förtroendevalda politiker som, till...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?