Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd är förtroendevalda politiker som, till skillnad från de flesta andra förtroendevalda i kommunen, får betalt för sitt uppdrag på heltid eller deltid.

Vilka är Ekerö kommuns kommunalråd och oppositionsråd?

Vi har två förtroendevalda som får ersättning av kommunen för att arbeta med politik på heltid.

Information om val av KSO med anledning av kommunfullmäktige 26 april

På kommunfullmäktige den 26 april valdes ingen ny ordförande för kommunstyrelsen (KSO) trots att nuvarande KSO Adam Reuterskiöld (M) avsade sig rollen och övriga uppdrag.

Socialdemokraterna yrkade på återremiss av avsägelsen. En majoritet av ledamöterna röstade för återremittering. På grund av detta utgick punkten på agendan att välja en ny KSO i kommunen.

Från och med 27 april så ersätter förste vice ordförande i kommunstyrelsen, Ove Wallin (C), Adam Reuterskiöld i hans frånvaro.

Kommunalråd

Kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M). Ledare för den styrande minoriteten (M, KD, C). Adam är också kommunstyrelsens ordförande.

Adam Reuterskiöld_kontaktkort.jpg
Adam Reuterskiöld (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Ekerö kommun

Oppositionsråd

Oppositionsrådet Hanna Svensson (S). Ledare för det största oppositionspartiet Socialdemokraterna.

Hanna Svensson.PNG
Hanna Svensson (S)
Oppositionsråd, 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen
Ekerö kommun

Kommunalråd på halvtid

Vi har också två förtroendevalda som får ersättning av kommunen för att arbeta med politik på halvtid.

Ove Wallin_kontaktkort.jpg
Ove Wallin (C)
Vice ordförande kommunstyrelsen
Ekerö kommun
Sivert-Åkerljung-kontaktkort.jpg
Sivert Åkerljung (KD)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
Ekerö kommun

Alla andra förtroendevalda i kommunen är politiker på sin fritid.

De har alltså ett annat arbete vid sidan om politiken. De har rätt att ta ledigt från sitt arbete för att delta i politiska möten. Då får de ekonomisk ersättning för sin insats.

Mer information inom området

  1. Ekerö kommun består av en politisk organisation oc...

  2. Alla kommuner är politiskt styrda organisationer d...

  3. Kommunfullmäktige och nuvarande politiska styre i ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?