Miljönämnden

Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa och att verka för säkra livsmedel.

Nämndens ansvar

Nämnden är ansvarig för tillsyn i form av inspektioner, provtagningar, mätningar och inventeringar inom miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Tillsyn kan också göras i förebyggande syfte genom till exempel rådgivning.

Förutom tillsyn prövar också nämnden ansökningar om tillstånd och anmälningar om att driva olika typer av miljöfarlig eller hälsostörande verksamhet, livsmedelsverksamheter, serveringstillstånd med mera.

Kjell-Erik Börjesson (C) är ordförande i nämnden.

Förtroendevalda i miljönämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nämndernas möten

Förteckning över nämndernas sammanträden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tjänstegaranti Pdf, 440.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontakta miljönämnden: miljonamnden@ekero.se

Miljönämndens protokoll, ärendeförteckning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?