Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar också för kommunens mottagning av nyanlända. Nämnden bestämmer mål, budget och inriktning för verksamheterna.

Nämndens ansvar

Det innebär att nämnden är ansvarig för att ge stöd och hjälp till de personer i Ekerö kommun som behöver det.

Nämndens arbete styrs av Ekerös mål för socialtjänsten, riktlinjer och lagstiftning. Socialnämnden ansvarar för att myndighetsutövningen sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt och att verksamheterna har en god kvalitet. Nämnden ska dessutom medverka till att medborgarnas skiftande behov och förutsättningar beaktas i samhällsplaneringen.

Nämnden ansvarar för den kommunala verksamheten och skriver avtal med enskilda utförare som, på nämndens uppdrag, bedriver olika verksamheter inom socialtjänsten.

Kjell Öhrström (M) är ordförande i nämnden.

Förtroendevalda i socialnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möten och protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TjänstegarantiPDF

Kontakt

Kontakta socialnämnden: socialnamnden@ekero.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?