En skiss som visar hur politiken är organiserad. 

Överförmyndaren

I Ekerö kommun har vi en överförmyndare som ansvarar för att kontrollera att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag på rätt sätt.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om överförmyndaren i kommunen.

Länsstyrelsen Stockholm har tillsyn över överförmyndarna. Det innebär att de gör inspektioner med jämna mellanrum, men granskar också överförmyndare om det kommer in anmälningar från allmänheten. 

Vad gör överförmyndaren?

  • Kontrollerar att förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag på rätt sätt.
  • Utreder om det finns förutsättningar för en god man eller förvaltare till en person.
  • Informerar och utbildar gode män och förvaltare.
  • Beslutar om ersättning för förmyndare, gode män och förvaltare.

Vad styr överförmyndarens arbete?

Bestämmelser om överförmyndaren uppdrag finns i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, lagen om god man för ensamkommande barn, förvaltningslagen, kommunallagen med flera.

Beslut av överförmyndaren kan du överklaga till tingsrätten.

Mer om överförmyndaren på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarens reglemente Pdf, 79.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Klagomål, synpunkter och beröm

Om du har klagomål, synpunkter eller vill ge beröm till en god man eller förvaltare så kan du lämna det till överförmyndaren.

Överförmyndare i Ekerö kommun

Marianne Ekblom, Överförmyndare

Kjell-Erik Börjesson (C) är ersättare

Angelica Covington, överförmyndarhandläggare & förvaltningsjurist

Christina Alsterlind, överförmyndarhandläggare & förvaltningsjurist

Telefontider:
Måndag - fredag kl. 09.00 - 11.00

Telefon: 08-124 571 50

e-post:
of@ekero.se

Synpunkter på överförmyndaren

Om du har synpunkter på överförmyndaren kan du kontakta länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Stockholm är tillsynsmyndighet för överförmyndaren i Ekerö kommun.

Länsstyrelsen Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontroll och tillsyn av god man och förvaltare

Det är överförmyndarens ansvar att kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag på ett bra sätt.

Kontrollen sker på olika sätt men en viktig del är granskningen av den redovisning som ställföreträdare lämnar in varje år.

Överförmyndaren kontrollerar varje år att alla gode män och förvaltare inte finns med i brottsregistret eller i Kronofogdens register. Det kontrollerar vi alltid även innan någon får ett uppdrag.

Om du har synpunkter på en ställföreträdare kan du kontakta överförmyndaren i den kommun som huvudmannen är folkbokförd. Vi utreder alla klagomål mot ställföreträdare som inkommer till oss.

Överförmyndare i Ekerö kommun

Marianne Ekblom, Överförmyndare

Kjell-Erik Börjesson (C) är ersättare

Angelica Covington, överförmyndarhandläggare & jurist

Christina Alsterlind, överförmyndarhandläggare & jurist

Telefontider:
Måndag - fredag kl. 09.00 - 11.00

Telefon:
08-124 571 50

e-post:
of@ekero.se

Läs mer

  1. Här kan du läsa mer om hur du anmäler ditt intress...

  2. En god man eller förvaltare hjälper den som själv ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?