Rådgivande organ

I Ekerö kommun finns det olika rådgivande grupper med representanter för kommunen och intresseorganisationer.

Råden fungerar som en mötesplats där deltagarna i råden har möjlighet att föra fram sina åsikter i särskilda frågor.

Genom dessa samarbeten kan samhällets resurser samordnas och utnyttjas på ett bättre sätt.

Ledamöter och föreningsrepresentanter i råden utses av Kommunstyrelsen.

Näringslivsrådet

I näringslivsrådet diskuterar representanter från kommunen näringslivsfrågor och kommunens utveckling med det lokala näringslivet. En viktig uppgift är att få ett så bra företagsklimat som möjligt.

Kommunstyrelsen utser politiskt förtroendevalda till rådet och företagsorganisationerna som ingår i näringslivsrådet utser sina representanter.

Kommunala näringslivsrådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Ordförande är kommunalråd Fredrik Ohls (L)

Arbetsformer för näringslivsrådet Pdf, 105.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Pensionärsrådet

Ekerö kommunala pensionärsråd är ett organiserat möte där kommunen kan ta till vara på pensionärernas erfarenheter och synpunkter.

Kommunstyrelsen utser politiskt förtroendevalda personer till rådet och pensionärsföreningarna utser sina sju representanter.

Kommunala pensionärsrådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Ordförande är Lars Westermark (C).

Arbetsformer för pensionärsrådet Pdf, 114.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet för funktionshindersfrågor är ett möte mellan representanter från föreningar för personer med funktionsnedsättning och kommunstyrelsens representanter.

Rådet är till för att dela synpunkter och information i frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Det handlar om områden som är kommunens ansvar, exempelvis tillgänglighet i offentliga miljöer.

Kommunstyrelsen utser vilka som ingår i rådet. Rådet sammanträder normalt fyra gånger per år.

Ordförande är Barbro Zimmerling Svan (L)

Arbetsformer för kommunala rådet för funktionshindersfrågor Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?