Nämnder

Nämnderna leder och styr kommunens förvaltningar och enheter.

Nämnderna är politiskt tillsatta och har samma fördelning av mandat som kommunfullmäktige.

De som styr i kommunfullmäktige styr även i nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas.

I Ekerö kommun finns det åtta nämnder.

Våra nämnder

Nämndernas ansvar

Nämnderna förbereder ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige och ansvarar för att besluten sedan genomförs.

Nämnderna kan också vara remissinstans i kommunala frågor.

Nämndernas möten

Förteckning över nämndernas sammanträden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?