Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens uppdrag är bland annat att se till att byggnader i kommunen följer plan- och bygglagen (PBL).

Nämndens ansvar

Nämndens ansvarar för att följa den inriktning och utbyggnadstakt som står i översiktsplanen för kommunen.

Nämnden ska också ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser som visar på vilket sätt hus ska byggas och hur de ska vara placerade.

Nämnden ansvarar dessutom för att samordna mätning och kartförsörjning för kommunens verksamheter, namnsättning av vägar och allmänna platser, trafikfrågor och anpassningar av bostäder för den som har funktionsvariationer.

Nämnden ska se till att vi följer lagar som rör vår miljö, till exempel skyddet av våra stränder där det ofta krävs strandskyddsdispens för att bygga nära vatten.

Ordförande

Fredrik Sirberg (S) är ordförande i nämnden.

Vilka sitter i byggnadsnämnden

Förtroendevalda i byggnadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nämndernas möten

Förteckning över nämndernas sammanträden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontakta byggnadsnämnden: byggnadsnamnden@ekero.se

Byggnadsnämndens protokoll, ärendeförteckning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?