Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Överförmyndarens mottagningstider

Överförmyndarens mottagningstider

Telefonnummer 08-124 571 50

Telefontid 9-11 vardagar

E-post of@ekero.se

Besök efter överenskommelse

Överförmyndare i Ekerö kommun

Marianne Ekblom, överförmyndare

Eva von Schéele är ersättare

Karin Ernestål, tf chef

Anne Rosenberg, handläggare

Angelica Covington, chef & jurist - föräldraledig från och med 19 maj, 2023.

Telefontid vardagar mellan klockan 09.00 - 11.00
Telefonnummer: 08 124 571 50
E-post: of@ekero.se

OBS! Det går alltid att nå oss via e-post, mejlen kontrolleras dagligen.