Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Överförmyndarens mottagningstider

Överförmyndarens mottagningstider

Telefonnummer 08-124 571 50

Telefontid 9-11 vardagar

E-post of@ekero.se

Besök efter överenskommelse

Överförmyndare i Ekerö kommun

Marianne Ekblom, överförmyndare

Eva von Schéele är ersättare

Angelica Covington, chef & jurist

Christina Alsterlind, handläggare & jurist

Telefontider:
Måndag - fredag klockan 09.00 - 11.00

Telefonnummer: 08 124 571 50

E-post: of@ekero.se