Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Överförmyndarens mottagningstider

Överförmyndarens mottagningstider

Telefonnummer 08-124 571 50

Telefontid 9-11 vardagar

E-post of@ekero.se

Besök efter överenskommelse

Överförmyndare i Ekerö kommun

Marianne Ekblom, Överförmyndare

Kjell-Erik Börjesson (C) är ersättare

Angelica Covington, överförmyndarhandläggare & förvaltningsjurist

Christina Alsterlind, överförmyndarhandläggare & förvaltningsjurist

Telefontider:
Måndag - fredag klockan 09.00 - 11.00

Telefon:
08-124 571 50

e-post:
of@ekero.se