Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Måndag den 11 december 2021

Protokollet omfattar §§ 1-10

Datum för tillkännagivandet: Måndag den 11 december 2021

Överklagas senast: Tisdag den 2 fubruari 2021

AnslagsbevisPDF