Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: 2023-11-13

Protokollet omfattar: §§ 191-203

Datum för tillkännagivandet: 2023-11-17

Överklagas senast: 2023-12-12

Länk till protokoll och anslagsbevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.