Arkivlagen

Kommunarkivet innehåller de allmänna handlingar från myndighetens verksamhet som tagits om hand för arkivering.

Arkivlagen är en lag med grundläggande bestämmelser för hur svenska myndigheter och kommuner ska sköta sina arkiv.

Om arkivlagen på Riksdagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?