Behöver du använda arkivet för forskning?

I vårt arkiv finns allmänna handlingar från våra verksamheter som vi tagit hand om för arkivering.

Om du vill få tag på våra handlingar ska du kontakta vår arkivarie.

Skicka e-post till kommunarkivet: kommunarkivet@ekero.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?