Offentlighetsprincipen och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet. Offentlighetsprincipen är en grundsten i vår svenska demokrati.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, till exempel protokoll, tjänsteutlåtanden eller sådant som skickats till eller från kommunen.

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter och hos kommunala bolag.

I vissa fall kan en allmän handling skyddas av sekretess. Det kan vara till exempel för att skydda en människas privata förhållanden, exempelvis inom socialtjänsten.

Om offentlighetslagen på Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?