Motioner

Här hittar du motioner (förslag) som olika partier lagt fram i kommunfullmäktige.

Välj år

KF 2022-12-13

Motion om att implementera PAR-konceptet i Ekerös skolor (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion om återvinningscentral enligt Hörneforsmodellen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion investera i tomtmark för framtiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2022-11-22

Motion om hållbar energiförsörjning (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion utveckla Tappström (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2022-11-08

Energieffektivisering och energiproduktion (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återställ våtmarker i kommunen (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kampsportcenter på Ekerö (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tydliga regleringar i andrahandskontrakt för nyanlända (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utreda och upprätta en handlingsplan för lågutbildade invandrande kvinnor (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsättning av fler papperskorgar (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upprätta ställplatser för husbilar och husvagnar (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ljudfilen från KF publiceras på kommunens hemsida (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Etablering av biogasanläggning för produktion och distribution (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enkät till hemmaboende kommuninvånare från 70 år (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bad för hundar under badsäsong (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översyn och verkställande av antalet åskådarplatser vid fotbollsplaner (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsättning av parksoffor efter gångvägar och motionsspår (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphandlingsplan för Rörby Gårds drift och K-märkning (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inrättandet av Social förtur (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för Ekebyhovs ridskola och dess byggnader (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fortsatt drift för biltrafik Ekerö Färjeled (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Belysning vid Birka skolan (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2022-06-21

De kommunala rådens status som remissinstans (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2022-05-31

Motion om införandet av vikariepool (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2022-04-26

Motion om TBE-vaccinationer (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion om äldreboende mellanboende (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2022-03-08

Mat och välmående på Mälaröarna (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga till motion om mat och välmående på Mälaröarna (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapslyft kring hedersförtryck och hederskultur för pedagoger i Ekerö kommun (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitalisering av tolktjänsterna i Ekerö kommun (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SL-trafiken ska utgå från Ekerö för elever boende på kommunens landsbygd (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantering av klagomålsärenden till nämnders ledamöter (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om färjeleden Ekerö - Slagsta (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och klimatverkstad (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2021-03-09

Bussgaraget (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan över Ekebyhovsdalen (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Införande av nya riktlinjer och regler för fyrverkerier inom Ekerö kommun (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mälarens vatten och dess ekosystemtjänster (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om skolpeng (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2021-04-20

Motion om laddinfrastruktur (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Policy för modersmålsundervisning (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion om kommunens vattenplaner (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - ödehus (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2021-05-25

Motion - sätt namn på rondellerna (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - kommunalisera Närlunda och Stockby vägföreningar (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - gör biokol av Ekerös växtrester (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2021-06-22

Motion - införande av riktlinjer för hantering av nämndinitiativ (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - om föreningslivet i Ekerö (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2021-10-05

Motion - att använda QR-koder vid historiska platser i Ekerö kommun (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - om kommunal bostadskö (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2021-11-09

Motion angående landsbygdsstrategi (MP) Länk till annan webbplats.

Motion om införandet av SPEAK APP (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2021-12-07

Motion - implementering av en ny familjebehandlingsmodell i Ekerö kommun, TFCO (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - Brukarombudsman (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - Inkludering av personer som ska omfattas av kommunens värdegrund vid livets slut (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - Minnesgåva inom Daglig verksamhet (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - Tätare turer på färjeleden Adelsö-Munsö (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Julbord för ledamöter (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnader vid privat och kommunal drift och byggande (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Politikers praktik inom nämndområdet (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svartlistning av personal (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska cykelstäder (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återbruk, cirkulär ekonomi och laga (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. Flygbild över Ekerö centrum.

    Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden o...

  2. Beslutsklubba i trä.

    Handlingar, protokoll & styrande dokument.

  3. Flygbild över Ekerö centrum.

    I diariet registrerar vi ärenden och handlingar, t...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?