Motioner

Här hittar du motioner (förslag) som olika partier lagt fram i kommunfullmäktige.

Välj år

KF 2021-03-09

Bussgaraget (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan över Ekebyhovsdalen (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Införande av nya riktlinjer och regler för fyrverkerier inom Ekerö kommun (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mälarens vatten och dess ekosystemtjänster (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om skolpeng (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2021-04-20

Motion om laddinfrastruktur (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Policy för modersmålsundervisning (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion om kommunens vattenplaner (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - ödehus (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2021-05-25

Motion - sätt namn på rondellerna (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - kommunalisera Närlunda och Stockby vägföreningar (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - gör biokol av Ekerös växtrester (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2021-06-22

Motion - införande av riktlinjer för hantering av nämndinitiativ (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - om föreningslivet i Ekerö (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2021-10-05

Motion - att använda QR-koder vid historiska platser i Ekerö kommun (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motion - om kommunal bostadskö (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2020-10-06

Inför Sportotek i Ekerö! (S)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lekredskap för barn med funktionshinder (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inför integrationsplikt i Ekerö kommun enligt Vellingemodellen (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inför språktest/arbetsprov för nyanställningar inom äldreomsorgen (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Världsarvscentrum (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inför ett kommunalt logistikcenter (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undersök möjligheten att skapa ett centrum för utlåning av sport- och fritidsutrustning - en Fritidsbank (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturens Övärld som varumärke (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny återvinningsstation KF oktober 2020 (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skå återvinningsstation (Ö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2020-11-03

Hållbar mat och matupplevelse (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Infrastruktur för gång- och cykelvägar (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygga skolvägar (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underhåll av gång- och cykelvägar (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Införande av ett årligt barn- och ungdomsbokslut (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återinförande av grovsopshämtning (ÖP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gröna elavtal för ökad hållbarhet i Ekerö kommun (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KF 2020-12-09

Lokalt tiggeriförbud (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dags för Ekerö kommun att utveckla en strategi för hållbart byggande (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framtagande av generellt styrdokument för upphandling inom Ekerö kommun (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Handlingar, protokoll & styrande dokument.

  2. Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden o...

  3. I diariet registrerar vi ärenden och handlingar, t...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?