Kommunens krisberedskap

Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allvarliga situationer. Krishantering sköts ofta av många olika delar av samhället. Det kan till exempel vara tillsammans med andra myndigheter som räddningstjänst och polis.

Samverkan Stockholmsregionen SSR

Samverkan Stockholmsregionen (SSR) är vårt huvudsakliga samarbete när det gäller totalförsvar och krisberedskap.

Samverkan Stockholmsregionen (SRR) är en satsning med mål att skapa en trygg och säker region och för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

SSR består av över 40 aktörer, till exempel Polismyndigheten, kommuner, regionen, Trafikverket med flera.

Samverkan Stockholmsregionen (SSR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riskanalys och förslag till åtgärder vid en kris

Att förutse och förebygga risker är grundläggande för ett bra säkerhetsarbete och beredskap.

För att samhället ska klara av en kris är det viktigt att vi har kunskap om hot och risker som kan påverka oss.

Kommunen är ansvarig för att göra riskanalyser, det kallas för risk- och sårbarhetsanalys, RSA. I det arbetet ingår att:

 • kartlägga vilka risker vi ser i kommunen
 • ta fram förslag på möjliga lösningar och åtgärder
 • skapa forum där vi tillsammans med andra kan diskutera krisfrågor.

Varje verksamhet inom kommunen är ansvarig för att minska riskerna inom sitt område och för att planera för en eventuell krishantering.

Risker i Ekerö kommun

I Ekerö kommun bedömer vi att det är extra viktigt att vara förberedd för och ha en plan för:

 • tillgången till dricksvatten, el- och telefoni
 • risk för bränder.

Det här prioriterar kommunen vid en kris

Vid en krissituation prioriterar vi det som kallas för samhällsviktig verksamhet.

Det kan till exempel vara:

 • energiförsörjning
 • hälso- och sjukvård och omsorg
 • information och kommunikation
 • mat
 • skydd och säkerhet
 • transporter.

Samhällsviktig verksamhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

 1. Det är viktigt att vara förberedd inför en kris. D...

 2. Coronaviruset väcker många frågor. Vi håller oss u...

 3. Ekerö kommun agerar för att hantera en ökad smitts...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?