Krisberedskap & kriget i Ukraina

Ukrainas flagga, Sveriges flagga, Ekerö kommuns flagga

Ekerö kommun flaggar i solidaritet med Ukraina.

Här får du information och svar på vanliga frågor om krisberedskap, skyddsrum, mottagande av flyktingar, hur du kan hjälpa till som volontär eller med boende och andra frågor med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Frågor & svar

Klicka på fälten för att läsa mer.

Hur ser Ekerö kommuns krisberedskap ut med anledning av Rysslands invasion i Ukraina?

Kommunen är en del av samverkansorganet Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Kommunens ansvariga har kontakt med SSR och följer regionala och nationella riktlinjer och beslut. Kommunen har beredskap och en tjänsteorganisation som följer läget dygnet runt.

Hur arbetar kommunen med krisberedskap?

Kommunen är en del av samverkansorganet Samverkan Stockholmsregionen (SSR). I forumet beslutas om riktlinjer och åtgärder regionalt och nationellt.

Kommunen har en övergripande plan för kommunal krisberedskap. Planen beskriver vad kommunen ansvarar för och vad vi ska göra under mandatperioden.

Vi har också en åtgärdsplan. Det är kommunens riktlinjer för hur vi ska agera vid extraordinära händelser i fredstider men också om vi får en höjd beredskap och vid krig.

Om kommunens krisberedskap & vad vi prioriterar vid en kris

Hur arbetar kommunens krisorganisation?

Om kommunens krisorganisation

Hur fungerar vattenförsörjning vid en kris?

Kommunen ansvarar för att säkra tillgången på dricksvatten vid en kris och ordnar då tappställen dit du som invånare kan komma för att hämta vatten. Platser för tappställen är beroende av vilket eller vilka områden som är utsatta.

Det är också viktigt att ha en egen krisberedskap. Varje hushåll ska klara sig minst en vecka utan stöd från samhället.

Mer om din krisberedskap

Information och kontaktvägar vid kris

Checklista för din krisberedskap på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är extra viktigt att vara källkritisk. Informationen i kommunens kanaler är alltid bekräftad information.

Hur informerar kommunen vid en kris?

Vi ser alltid till att uppdatera ekero.se med aktuell krisinformation.

www.ekero.se Länk till annan webbplats.

Om vi behöver nå ut brett så informerar vi också på kommunens Facebook-sida.

Facebook Ekerö kommun Länk till annan webbplats.

Sveriges radio P4 är Sveriges beredskapskanal och informerar om större händelser och störningar.

Sveriges radio P4 - Radio Stockholm Länk till annan webbplats.

Om det är brådskande försöker vi sprida informationen så brett som möjligt och kan också använda till exempel vår lokalradio Radio Viking. Länk till annan webbplats.

Mer om informationsvägar vid en kris - till exempel VMA ("Hesa Fredrik") & platser för krisinformation i kommunen

Varför hör jag inte VMA/Hesa Fredrik?

VMA = Viktigt Meddelande till Allmänheten

Just nu finns ett signalhorn i kommunen på Ekerö brandstation. Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som ansvarar för VMA-systemet i Sverige och Ekerö kommun har ansökt hos MSB om fler ljudsändare.

Enligt riktlinjer från MSB så ska VMA-ljudsändarna placeras i kommunernas tätorter och av det skälet har vi ansökt om att få fler till centrala delar av Ekerö och Stenhamra.

Om du bor i områden där signalen inte hörs så kompletteras signalen med information via radio och teve eller SMS, beroende på vad som har hänt och vilka som behöver få informationen.

Lyssna och håll er uppdaterade via Sveriges Radio P4 eller Sveriges Television för att få den senaste informationen.

För att få VMA i telefonen, ladda ner 112-appen

112-appen - SOS ALARM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om VMA på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var finns det skyddsrum i Ekerö kommun?

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kan du läsa om skyddsrum. Du kan ta reda på var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

Skyddsrumskarta på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FAQ skyddsrum på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför finns det inte skyddsrum till alla?

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen.

Skyddsrummen är i första hand ett skydd i områden som är svåra att utrymma, till exempel storstäder. Det finns fler skyddsrum i orter och kommuner med högre hotbild.

Om du bor på landsbygden kan det vara så att du har en källare eller liknande som kan fungera som alternativt skydd.

Att ha en egen krisberedskap är alltid viktigt. Varje hushåll ska klara sig minst en vecka utan stöd från samhället.

Mer om din krisberedskap

Checklista för din krisberedskap på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är Migrationsverket som ansvarar för att de som kommer till Sverige och registrerar sig hos dem, får någonstans att bo.

Har Ekerö tagit emot flyktingar?

Det har anvisats 87 ukrainska flyktingar till Ekerö kommun. Vi ansvarar för att ge dem bostad så länge som massflyktsdirektivet gäller. För närvarande gäller detta fram till den 4 mars 2024. Det finns en möjlighet till förlängning ytterligare ett år och det beslutas av EU.

Många på flykt bor också hos släkt och vänner eller andra privatpersoner i Sverige, även i Ekerö.

Alla flyktingar från Ukraina som registrerar sig hos Migrationsverket och begär skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta och barnen har rätt till förskola och skola.

Vad är det som avgör hur många flyktingar en kommun tar emot?

Det sker en jämn fördelning av flyktingar i hela landet och Ekerö fick ett anvisningstal för 2022 om 87 personer. Under 2023 kommer inga anvisningar att ske till Stockholms län. Undantag görs endast för nyfödda barn och föräldrar till barn som redan är anvisade till kommunen.

Anvisning enligt lagen görs av alltid Migrationsverket. Man kan alltså INTE gå via kommunen.

Om man som flykting från Ukraina är bostadslös och behöver hjälp med bostad ska man ta sig till Migrationsverkets mottagningsenhet på Pyramidvägen 2 A i Solna. Man kommer därifrån att skickas till ett av Migrationsverkets ankomstboenden.

Där utreds sedan var i landet det finns platser kvar inom kommunens anvisningstal. Man kan då hävda anknytning till en viss kommun med anledning av tex familjerelationer, arbete eller skola. Migrationsverket försöker då hitta platser så nära den kommunen som möjligt.

Lag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.om mottagande av asylsökande m.fl. ( Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.1994:137) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan man ordna eget boende eller få hjälp med boende?

Om man som flykting ordnar boende på egen hand betalar man hyran själv. Kom ihåg att meddela Migrationsverket adressen vid boende på egen hand. Om man först ordnar boende på egen hand, men situationen förändras så att hjälp med boende behövs, ska man vända sig till Migrationsverket.

Kan man inte ordna sitt boende på egen hand har man rätt till hjälp från Migrationsverket, både medan man väntar på beslut och när man har fått ett beslut om skydd enligt massflyktsdirektivet.

Ordna eget boende eller få hjälp med boende enligt massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem ansvarar för flyktingmottagandet?

Det är Migrationsverket som ansvarar för de flyktingar som kommer till Sverige. Först när flyktingar har anvisas till kommunen hamnar de under kommunens ansvar.

Vad gäller om du kommer till Sverige från Ukraina?

Det finns tre alternativ för ukrainska medborgare som har lämnat Ukraina:

 1. Som turist. Det är möjligt att stanna upp till 90 dagar i Sverige som turist om du har biometriskt pass. Som turist behöver du kunna klara ditt uppehälle själv och ha någonstans att bo. Som turist får du ingen ersättning för boende som ordnas på egen hand eller som erbjudits av privatpersoner.
 2. Som flykting. Det är möjligt att registrera sig hos Migrationsverket som flyktning enligt "massflyktsdirektivet". Då får du tillfälligt uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige i 1 år med möjlighet till förlängning ytterligare max 2 år. Då har du också rätt till hjälp med bostad via Migrationsverket, dagersättning för uppehälle och sjukvård. Barn har också rätt till skolgång.
 3. Söka asyl. Det är möjligt att söka asyl. Då har du rätt till hjälp med bostad och bidrag för försörjning under tiden asylansökan prövas.

Mer information på Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur fungerar det med förskola och skola för barn som kommer från Ukraina?

Central elevhälsa ansvarar för att ta emot nyanlända barn som har rätt till förskola och skola. Det medicinska omhändertagandet av nyanlända skolelever görs av en skolsköterska. Yngre barn hänvisas till barnhälsovården.

Eleven/barnet placeras så snart det är möjligt i skola eller förskola.

Om du undrar över ett barns rätt till skola så kan du kontakta kommunen. Du hittar kontaktuppgifter här under.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Öar utan gränser

I nätverket Öar utan gränser samarbetar Ekerö kommun med invånare och föreningar. Genom samarbete vill vi se till att människor kan mötas och bidra till delaktighet och gemenskap.

Nätverket Öar utan gränser

Välkommen till Mälaröarna - Öar utan gränser, Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du bli familjehem, jourhem eller kontaktfamilj?

Vi söker familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktpersoner i kommunen. Har du tid, engagemang och vill öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom?

Mer information om familjehem, jourhem & kontaktfamilj

Vill du bli god man för ett ensamkommande barn?

Om ett barn kommer ensamt kan det också behövas en god man. Som god man tar du beslut i vårdnadshavarnas ställe och ser till att barnet får rätt hjälp.

Mer information om god man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats.

Anmäl ditt intresse att bli god man

God man och förvaltare - intresseanmälan (klicka på God man och förvaltare) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boende för flyktingar

Hur kan jag hjälpa till med boende till flyktingar från Ukraina?

Kommunen organiserar i dagsläget inte erbjudande om bostad till flyktingar från privatpersoner.

Det finns inget som hindrar en privatperson att erbjuda flyktingar bostad ideellt. Det finns flera organisationer och initiativ som hjälper flyktingar ideellt och söker familjer som kan ta emot flyktingar.

För att få hjälp med boende och dagersättning så behöver flyktingar registrera sig hos Migrationsverket och anmäla sitt behov av bostad.

Kommunen samarbetar med de olika initiativ som finns lokalt och som på olika sätt arbetar med ideell hjälp till flyktingar.

Får jag ersättning om jag erbjuder flyktingar bostad?

Nej, du får ingen ersättning om du som privatperson erbjuder flyktingar bostad. Flyktingar som ordnar eget boende får inte heller hyresbidrag.

Civilförsvar

FRG, Frivilliga Resursgruppen

Ekerö kommun samarbetar med FRG, frivilliga resursgruppen. FRG arbetar förebyggande med beredskapsfrågor. Till FRG kan du vända dig om du vill hjälpa till lokalt.

Civilförsvarsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sätt att stötta

Hjälporganisationer: Det finns många hjälporganisationer som samlar in pengar till Ukraina, till exempel Rädda Barnen, Röda Korset, FN:s flyktingorgan UNHCR och många fler.

Kläder och insamlingar: Kommunen samarbetar med de initiativ som finns lokalt och som arbetar med ideell hjälp till flyktingar. Så snart vi har möjlighet kommer vi att informera om vilka behov som finns och var du kan lämna saker.

Just nu är det bäst om du lämnar kläder och annat till större organiserade insamlingar som till exempel Läkarmissionen. Då kommer kläderna dit de behövs som bäst.

Läkarmissionens insamling till stöd för Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också skänka till en lokal organisation som Kyrkornas Second Hand.

Kommunens information om stöd till barn & unga

Bris & Krisinformation

Barn & unga kan alltid kontakta Bris på 116 111 eller gå in på Bris - stöd till barn & unga. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn: Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50.

På krisinformation.se finns information riktad till barn och unga. Även föräldrar kan ha nytta av informationen.

Bris tips till vuxna om oron för krig, i samarbete med krisinformation.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Ukrainas flagga, Sveriges flagga, Ekerö kommuns flagga

  1 juli 2022 ändrades lagen om mottagande av asylsö...

 2. Ukrainas flagga, Sveriges flagga, Ekerö kommuns flagga

  Nu har vi tagit emot de första flyktingarna till e...

 3. Händer som håller varandra.

  Vi förbereder mottagandet av flyktingar i kommunen...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?