Ett barn står gömd bakom en husvägg. Ett annat barn verkar leta. I bakgrunden ser man en skolbyggnad med putsad fasad och spröjsade fönster.

Munsö skola blir F-2 skola från och med höstterminen 2020 – beslut om inhibition upphävs

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut om inhibition i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (Mål nr 12375-20 den 16 juni 2020).

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut om inhibition i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (Mål nr 12375-20 den 16 juni 2020).

Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommun beslutade den 2 juni 2020 att Munsö skola ska bli en F-2 skola med möjlighet att utöka om underlag finns i framtiden. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, som beslutade om inhibition den 16 juni 2020.

Kammarrätten bedömer nu att det inte finns några starka skäl som talar för att nämndens beslut är olagligt och att det inte heller finns något allmänt eller enskilt intresse som åsamkas beaktansvärd skada om beslutet verkställs. Kommunens överklagande bifalles och förvaltningsrättens beslut om inhibition upphävs.

Det innebär att kommunen går vidare med nämndens beslut att Munsö skola blir en F-2 enhet och årskurs 3-6 på Munsö skola erbjuds plats på Sundby skola från och med höstterminen 2020.

Läs mer

  1. I början på juli meddelade Kammarrätten i Stockhol...

  2. Förvaltningsrätten har begärt att Ekerö kommun ska...