Kartvy över Skäluddsvägen

Samråd för detaljplan för Skäluddsvägen 4, del av Närlunda 58:4

Kommunen avser att inleda planläggning av Närlunda 58:4 för att pröva radhusbebyggelse.

Kommunen avser att inleda planläggning av Närlunda 58:4 för att pröva radhusbebyggelse. En bedömning har gjorts att det är lämpligt med fyra bostäder fördelat på två huskroppar för att bättre anpassa byggnaderna till terrängen och omkringliggande bebyggelse. Detaljplanen möjliggör fyra bostäder i två parhus. 

Planen läggs nu ut på samråd. Under samrådstiden 20 juli – 20 september, 2020, hittar du en utställning i Biblioteket i Ekerö Centrum och här på hemsidan.

Läs mer

  1. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...