Tre ungdomar står vid ett biljardbord. 

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten - test av covid-19 hos barn och unga.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Anledningen till detta är att försöka minska tiden barn behöver vara hemma från skolan.

Barn och utbildningsförvaltningen i Ekerö kommun har informerat samtliga rektorer på de kommunala skolorna att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Det innebär i korthet att skolan ska:

  1. Rekommendera vårdnadshavare att testa sina barn om de blir sjuka för Covid 19 (1177 kan svara på var man kan testa).
  2. Att om barnen blir friska och har testats negativt för Covid 19 kan de återgå tidigare till skolan, även om lindriga symptom finns kvar. (Exempel: Om man har kvar rethosta men inte är sjuk kan man komma till skolan om man testat barnet och fått besked om att det inte är Covid 19.)

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits. När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symptom när det har gått sju dagar efter insjuknandet.

Mer information finns här: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.