En stor infartsparkering vid Tappström. Flera bilar står parkerade.

Felparkerade bilar och fordonsflytt

Den senaste tiden har kommunen tagit emot många frågor kring vad som gäller vid bortforsling av förstörda och/eller felparkerade bilar. Vi vill därför klargöra vad som gäller kring detta.

I de fall där kommunen äger marken så är det kommunens ansvar att se till att bortforsling sker. Om fordonet inte står på Ekerö kommuns mark är det inte kommunens ansvar. Om det visar sig att anmälan gäller ett fordon på annan mark än kommunens ombedes den person som gjort anmälan att ta kontakt med markägaren.

Ekerö kommun kan absolut inte skynda på en fordonsflytt eller göra avsteg från lagen om flyttning av fordon, vare sig fordonet står på kommunens mark eller ej. Kommunen kan endast flytta fordon på kommunens egna tomtmark eller allmänplatsmark enligt lagen om fordonsflytt. Mer information: Riksdagens förordning om fordonsflyttlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Står ett fordon på privat mark (alltså inte kommunens mark) då är det markägaren som måste höra av sig till kommunen för att få hjälp. För att kommunen ska kunna hjälpa till måste markägaren inkomma med en hemställan. Hemställan går att få genom hemsidan eller via Ekerö direkt.

Anmäl felparkerade eller förstörda bilar

Som kommuninvånare kan man anmäla felparkerade och/eller förstörda bilar som lämnats på parkeringar och längts vägar i kommunen. Denna felanmälan görs enkelt via vår hemsida på: Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går också bra att skicka en anmälan direkt till Avarn Security som ansvarar för parkeringsövervakningen på kommunens mark. Maila då till: kundcenter.parkering@avarnsecurity.com