Äldre man i rullstol med personal gåendes bredvid

Hävt besöksförbud på äldreboenden

Det tillfälliga besöksförbudet inom äldreomsorgen upphör att gälla från och med den 1 oktober. Ekerö kommuns äldreboenden Ekgården, Söderströmsgården och Kullen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten upprättat.

Det är viktigt att vi tillsammans fortsatt skyddar våra äldre och vidtar åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Därför ber vi dig som vill besöka en anhörig att kontakta respektive boende för att ta reda på vilka besöksrutiner som gäller inför ditt besök.

De övergripande budskapen är följande:

 • besökare ska stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär
 • tvätta händerna inför, under och efter besöket. Om handtvätt ej är möjligt ska handsprit användas.
 • hosta och nys i armvecket
 • besökare bör hålla avstånd med två meter till den boende, personal och andra personer.
 • besöket ska företrädesvis ske i den boendes egna lägenhet
 • vistelse i de allmänna utrymmena bör ej ske (ex. kök och vardagsrum)
 • begränsa antalet besökare vid varje tillfälle, helst max 2 personer
 • följ boendets besöksrutiner och ha dialog med personalen för att underlätta planeringen
 • var medveten om att besöksrutinerna kan ändras vid lokala utbrott.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram stöd för anhöriga om hur man kan bidra till att minimera smittspridning. Information om detta finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter till kommunens äldreboenden:
Ekgården, Telefon: 08-124 575 04
Kullenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (se hemsida)
Söderströmsgården, Telefon: 08-124 570 80

Läs mer

 1. Coronaviruset väcker många frågor. Vi håller oss u...

 2. Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

 3. På grund av restriktioner så börjar vårens termins...