Händer som formar ett hjärta.

Presentkort till kommunens medarbetare - stötta Ekerös näringsliv

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) har fattat ett delegationsbeslut om att skänka kommunens medarbetare ett presentkort, till ett värde av 300 SEK, som ett bevis på de fantastiska insatser som har gjorts under Coronapandemin och samtidigt stötta Ekerös lokala näringsliv som har drabbats hårt av Coronapandemin.

- Jag vill tillsammans med Kommundirektörens ledningsgrupp framföra ett stort tack till alla medarbetare genom att ge ett presentkort och samtidigt stötta våra fina företagare. Vi är beroende av våra Ekeröföretagare och flera branscher har under pandemin haft en dramatisk nedgång och varsel då bland annat hotellnätter, konferensbokningar och event har ställts in. Men våra invånare har verkligen under denna prövningens tid visat ett stort stöd för det lokala näringslivet och många av våra företag har klarat sig relativt bra och flera vittnar om en viss återhämtning, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande Ekerö kommun.  

- Det här året har varit extraordinärt på alla sätt i kölvattnet av Coronapandemin och vi måste fortsatt hålla i och hålla ut under överskådlig tid. Kommunens medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete under den här perioden och likaså har jag med värme kunnat konstatera vilket gott samarbete vi har haft med vårt lokala näringsliv. Presentkortet känns som ett utmärkt sätt att framföra ett tack för medarbetarnas insatser och samtidigt stötta Ekerös näringsliv, säger Christina Hedberg, Kommundirektör Ekerö kommun. 

Om presentkortet
Ekerö kommun vänder sig enbart till alla företag i Ekerö kommun som har en fysisk butik som har möjlighet att anmäla sig via kommunens hemsida om de vill ta emot presentkortet. Företag som anmäler sig att ta emot presentkortet får en dekal att sätta på skyltfönstret samt att vi uppdaterar kommunens webbsida med företagets namn. Presentkortet är ett tidsbegränsat erbjudande och gäller till och med 15 december 2020. Presentkortet gäller ej spel- och lotteriprodukter, tobak eller alkohol.

Läs mer

  1. Under hösten 2020 fattade kommunstyrelsens ordföra...