Flygfoto över Ekerö

Uppdatering från Trafikverket om Ekerövägen

Snart är ombyggnaden av Ekerövägen igång längs hela sträckan mellan Nockeby och Tappström - så planera ditt resande!

Under hösten startar ytterligare arbeten längs den del av Ekerövägen som ligger närmast Stockholm. Det innebär att vi nu går in i ett skede där ombyggnad sker längs hela sträckan mellan Nockeby och Tappström. 

Först kommer arbeten att synas i och med att vår entreprenör iordningställer en byggarbetsplats invid vägen nära Edeby.

Påverkan på framkomligheten kommer att ske etappvis

Till en början utför vi arbeten på och invid sträckan mellan Edeby (Finnbo) och Drottningholm. Först ska vi förbereda och sedan utföra arbeten med att bredda vägen med en fil mot Ekerö för kollektivtrafiken i eftermiddagsrusningen. Framkomligheten kommer att påverkas i etapper och vi kommer att flytta körfält och leda om trafiken beroende på i vilket område arbetena görs.  

Kort fakta om Ekerövägen

  • Ekerövägen breddas med ett körfält för kollektivtrafik mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö för att bussarna ska kunna ta sig fram smidigare i rusningstrafiken.
  • I projektet ingår även att bredda Drottningholmsbron och Nockebybron, att bygga ett till tunnelrör i Lindö tunnel samt att bygga en ny, öppningsbar bro vid Tappström.
  • Ekerövägen ansluter till E4 Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser; i Edeby och Tillflykten på Lovön.
  • Längs med vägen finns världsarvet och det statliga byggnadsminnet Drottningholm, flera riksintressen, naturreservat, vattenskyddsområde och Natura 2000-område.
  • Körfältet beräknas vara färdigt under 2023

Hos Trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns de senaste uppdateringarna kring byggnationerna.