Två barn som går över ett övergångsställe med en bil i bakgrunden

Förbättrad trafiksäkerhet kring förskolor och skolor

Efter att kommunen har utvidgat sträckan vid korsningen Bryggarvägen – Jungfrusundsvägen för två år sedan, blev det naturligt för bilisterna att köra snabbt för att hinna med färjan. Efter det att Raoul Wallenberg förskolan hade slutförts, blev det en prioritering för kommunen att säkra barnen och föräldrarnas hämta- och lämna situation utanför förskolan. Ekerö kommun bygger nu om och upphöjer det befintliga övergångsstället för att öka trafiksäkerheten. 

- För Ekeröalliansen är det självklart att alla barn och föräldrar ska kunna känna sig trygga kring skolor och förskolor. I samband med att vi utvecklar kommunen måste vi också se över hur trafiksäkerheten påverkas. Vid Raoul Wallenbergskolan såg vi en minskad trafiksäkerhet i och med ombyggnation av vägen till och från färjan och gör då en punktinsats för att öka trafiksäkerheten igen. Vi kommer se över trafiksäkerheten runt skolor och förskolor i hela kommunen och vidta trygghetsskapande åtgärder där det behövs, säger Adam Reuterskiöld, Kommunstyrelsens ordförande (M). 

- Vid Raoul Wallenbergskolan kommer hela övergångsstället att höjas upp vilket både tvingar bilister att sakta ner samt ger fotgängarna en ökad trygghet och bättre överblick när man passerar gatan. Detta är en insats som värnar barnen och föräldrarna som är på väg till eller ifrån förskolan, samt för bilisterna som kör i området, säger Esmat Al Mizwri, vägingenjör och projektledare Ekerö kommun. 

Arbetet påbörjas vecka 42 och planeras att vara avslutat vecka 45 eller 46.