Statsrådet Åsa Lindhagen

Från vänster: Åsa Lindhagen, Ulrika Sandin, Björn Osberg, Adam Reuterskiöld, Kjell Öhrström, Gry Stenberg och Kim Ferngren

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) besökte Ekerö kommun

Måndagen den 26 oktober besökte statsrådet Åsa Lindhagen (MP) Ekerö kommun. Åsa Lindhagen är minister i Sveriges regering med ansvar för jämställdhet, segregation och diskriminering, barns rättigheter, demokrati och mänskliga rättigheter och nyanländas etablering.

Åsa Lindagen hälsades välkommen av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) och Kjell Öhrström (M) ordf. i Socialnämnden.

Därefter fick statsrådet en föredragning av Gry Stenberg, chef vuxenenheten  och hennes kollegor om hur Ekerö kommun jobbar med frågan om våld i nära relationer. Bland annat berättade Gry och hennes kollegor om hur kommunen arbetar med olika typ av stöd till personer som är utsatta för våld och fick många frågor av ministern om hur regeringen kan bidra till att bland annat stärka barnens rättigheter med ny lagstiftning. 

Besöket fortsatte sedan till ungdomsmottagningen i Ekerö centrum där Sivert Åkerljung (KD) ordf. Barn- och utbildningsnämnden, Anna Gustavsson, kurator och hennes kollegor hälsade välkommen.