Ekerö kommun lanserar ny webbplats

Användarvänlig och med tydligt innehåll som gör det lätt att hitta rätt och göra rätt – det är nyckelorden för Ekerö kommuns nya webbplats. Den har ett nytt utseende och ett responsivt gränssnitt – allt för att Ekeröborna på ett smidigt och enkelt sätt ska kunna hitta rätt information och utföra ärenden när de önskar. Nya ekero.se lanseras den 4 november, och kommer fortsätta att utvecklas framöver, med nya tjänster och fler funktioner.

Nya ekero.se har fler och bättre e-tjänster så att medborgare kan göra sina ärenden när de vill, snabbt och smidigt. Med ny struktur, design och tydligare innehåll är det enkelt att hitta information, med ett tydligare sökfält i fokus på förstasidan och strukturerade undersidor. Webbplatsen är byggd utifrån användartester, omvärldsbevakning och statistik från gamla webben.

Den har bättre sökfunktion, är anpassad till mobiltelefon och mer tillgänglig, med till exempel talsyntes och språköversättning.

- Vi har arbetat för att ta fram en webbplats som är enkel och tydlig för medborgarna. Drygt 300 invånare har varit delaktiga i utvecklingsarbetet och det har varit väldigt värdefullt för oss. Jag vill passa på att tacka alla er och att på förhand tacka de som jag hoppas kommer vara med på vår resa att fortsätta utveckla webben med fler e-tjänster, mer funktioner och värdefullt innehåll, som ger ännu bättre service 24/7. Vi ser fram emot att göra detta tillsammans med er, säger Maria Svenson, Utvecklingschef på Ekerö kommun.

Kommunens webb är en av de viktigaste kanalerna för riktigt bra digitala kundmöten. Nya ekero.se ger bättre förutsättningar för att vara öppna, transparenta och det bästa komplementet till kontakt via telefon eller fysiska möten.

- Vi vill nyttja moderna digitala verktyg för att ge ännu bättre service och för att vara en ännu mer kommunikativ kommun. Vi vill lyssna på, ha dialog med och samverka med de som bor i och som besöker Ekerö kommun ännu mer än vad vi gör idag. Nya ekero.se är ett steg på vägen, och fler steg kommer. Målet är att ekero.se är ett självklart forum för medborgare, företagare och besökare både för att utföra ärenden, få information och på olika sätt vara mer delaktiga i utvecklingen av Ekerö kommun, säger Pia Ragnardotter, Kommunikationschef på Ekerö kommun.

Fortsatt utveckling under 2021

I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på att göra webbplatsen än mer användarvänlig. Detta för att våra medborgare ska hitta informationen på ett enkelt sätt samt kunna hantera sina ärenden direkt på webben. Under året kommer vi att lansera fler e-tjänster och bygga vidare på struktur, design och användarvänlighet.

För mer information, kontakta:
Anna-Klara Lindholm, Kommunikatör, Ekerö kommun
E-post: anna-klara.lindholm@ekero.se
Telefon: 072-142 65 97