Idrottspolitiskt program framsida. Ungdom med sportiga kläder utomhus.

Beslut om nytt idrottspolitiskt program för Ekerö kommun

Kommunfullmäktige har tagit beslut om ett nytt idrottspolitiskt program för 2020- 2030. Syftet med programmet är att förtydliga kommunens politik och prioriteringar för idrott de kommande åren.

Vad grundar sig programmet på?

Programmet grundar sig på översiktsplanen för kommunen, kommunfullmäktiges mål för 2019-2022, Barnkonventionen, Idrottsrörelsens strategi 2025 och önskemål och synpunkter från idrottsföreningar i kommunen.

Programmet ska

 • Formulera Ekerö kommuns mål för idrottens utveckling och strategier för att uppnå målen.
 • Tydliggöra inriktning på idrottens utveckling i kommunen.
 • Tydliggöra kommunens och idrottsrörelsens ansvarsområden inom idrottens utveckling för att främja en god samverkan.
 • Ligga till grund för försörjningsplaner för framtida idrottsanläggningar och ytor för fysisk aktivitet och friluftsområden.

Fem prioriterade områden

  1. Idrott för alla
  2. Jämlik idrott
  3. Idrott i föreningsliv
  4. Idrottsanläggningar
  5. Idrott, klimat och miljö

  Målgrupper

  Alla invånare i kommunen ska ha goda möjligheter till idrott.

  Prioriterade grupper

  • Barn och unga i åldrarna 6-20 år.
  • Personer med funktionsnedsättning.
  • Personer över 68 år.