Invigning av infartsparkering i Svanhagen

Från vänster: Carl Nordblom pol.sek (M), Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande, Gunnar Mossberg (M), ordf. Tekniska nämnden och Sara Gahm, Chef Teknik- och exploateringskontoret, Ekerö kommun

Invigning av utbyggd infartsparkering i Skå/Svanhagen

Torsdagen den 12 november invigdes utökningen av infartsparkeringen i Skå/Svanhagen av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) och ordförande i Tekniska nämnden Gunnar Mossberg (M). Utbyggnaden innebär ytterligare 70 parkeringsplatser.

- Det här ett viktigt steg av flera där kommunens tjänstemän har arbetat snabbt och genomfört ett gediget arbete kring att ta fram förslag för nya infartsparkeringar och jag är glad över att vi nu kan erbjuda ytterligare parkeringsplatser för våra pendlare som bor på Färingsö. Det är även viktigt att säkerställa att våra nuvarande infartsparkeringar endast används som detta och inte boendeparkering, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ekerö kommun arbetar med att snabbt få fram infartsparkeringar och andra kollektivfrämjande åtgärder för att underlätta för medborgarna under breddningen av Ekerövägen. Det är en välkommen åtgärd som kommer utveckla möjligheterna för Ekerö kommuns invånare att pendla till och från kommunen.

Ekerö kommun har en unik geografisk utformning som består av öar. Väg 261, Ekerövägen är den enda vägen in och ut ur kommunen vilket skapar en sårbarhet vid större vägbyggnationer. Det är staten genom Trafikverket som planerar, bekostar och genomför infrastrukturprojekten, breddning av väg 261 och förbifart Stockholm.

- I direkt anslutning till befintlig parkeringsyta har vi på mycket kort tid kunnat utöka parkeringsytan fram till befintlig gång- och cykelväg. Totalt kommer antalet platser i området uppgå till nästan 150 parkeringsplatser. Därutöver planeras det för laddstolpar för elbilar under 2021, säger Gunnar Mossberg (M) ordförande tekniska nämnden.

Våra infartsparkeringar