Söderströmsgården

Stopp för besök på kommunens äldreboenden från 12 november

Risken för smittspridning av Covid-19 har ökat. Ekerö kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter för att förebygga smitta.

På grund av smittspridningen har Ekerö kommun beslutat om stopp för besök på kommunens särskilda boenden för äldre: Kullen, Söderströmsgården och Ekgården.

Beslutet gäller tills vidare.

Vi förstår att beslutet känns ledsamt både för boende och anhöriga. Det är en försiktighetsåtgärd vi behöver göra eftersom boenden tillhör riskgrupp för Covid-19.

Vi kommer att utvärdera beslutet om att inte tillåta besök efter smittläget i samhället. Vi kan göra undantag i särskilda situationer. Kontakta enhetschefen på boendet om du har frågor.

Våra äldreboenden

Läs mer

  1. När dina behov av vård och omsorg är så stora att ...

  2. Coronaviruset väcker många frågor. Vi håller oss u...

  3. Du som fyllt 65 år och inte klarar att bo kvar hem...