Förslag till detaljplan för Träkvista torg på Ekerö

Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Träkvista torg med omgivning.

Kungörelse om upprättat granskningsutlåtande av detaljplan för Träkvista Torg.

Detaljplanen ska utveckla Träkvista Torg med omgivning till ett lokalt centrum och skapa en självklar mötesplats och torgmiljö med livsmedelshandel, bostäder, butiker samt vårdboende. Jungfrusundsvägens dragning justeras och rätas ut. Det frigör mark och vi skapar ett nytt läge för torget i korsningen med Ekerövägen.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 130 lägenheter, 63 vårdplatser och annat som behövs i centrum.

Vad händer nu?

Granskning pågick mellan 10 november till 9 december 2019. Kommunikation med berörda fastighetsägare pågick 1 oktober till 16 oktober 2020.

Kommunen har tagit fram ett granskningsutlåtande som du hittar på sidan för Träkvista torg. Se nedan.

Nästa steg

Ärendet är planerat att behandlas i kommunfullmäktige för antagande den 9 december 2020.

Läs mer

  1. Träkvista torg är ett centrum vid Jungfrusundsväge...