Hämtning av sopor.

Ny avfallstaxa från 1 januari 2021

Från och med den 1 januari 2021 höjs avfallstaxan inom Ekerö kommun.

Avgiften är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift:

  • Grundavgiftens storlek beror på om du har sommar- eller helårsabonnemang. I grundavgiften ingår ett passerkort till Skå återvinningsstation, en miljöbox och gröna påsar för insamling av ditt matavfall.
  • Den rörliga avgiftens storlek beror på hur stort sopkärl du har och hur ofta det töms.

Läs mer på sidan om avgifter, regler och abonnemang nedan.

Läs mer

  1. Avfallet som hämtas i Ekerö kommun återvinns och s...

  2. Här har vi samlat alla kostnader, avgifter och tax...

  3. Här kan du läsa om vilka avgifter och regler som g...