Orange Day

Ekerö kommun uppmärksammar Orange Day

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Ekerö kommun, liksom många andra kommuner, vill ta tillfället i akt och uppmärksamma denna dag, vad den står för och vilken hjälp som finns att få via kommunen.

Våldsutsattheten ökar i samband med Covid-19. Samhällets insatser för att förhindra och minska smittspridning under covid-19, genom bland annat olika restriktioner, medför en ökad isolering. För redan utsatta grupper, främst barn och kvinnor, innebär det en ökad risk att utsättas för våld. Isolering kan även innebära försämrade möjligheter att ta del av samhällets stödinsatser.

Därför vill Ekerö kommun uppmärksamma Orange Day Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och med det lyfta fram det stöd som erbjuds inom kommunen till både kvinnor och unga flickor. Informationsinsatser görs via egna kanaler såsom webben och Facebook samt via Socialtjänstens verksamheter.

Hos kommunen kan utsatta kvinnor bland annat få hjälp med råd och stöd, skyddat boende och ekonomiskt bistånd.

Orange Day infaller den 25 november varje år.

Läs mer

  1. Upplever du våld i din relation? Är det någon som ...