Text på grön botten med allmänna budskap kring corona

Du och jag gör skillnad. Våra beslut påverkar smittspridningen!

Läget är allvarligt, smittspridningen ökar. Med gemensamma krafter, eget ansvar och tålamod kan vi tillsammans bromsa spridningen av covid-19. Följ de allmänna råden där du bor och dit du reser. Här är några av de viktigaste rekommendationerna.

  • Håll avstånd. Fysiskt avstånd är bästa sätt att undvika smittspridning. 2-metersregeln gäller fortfarande, både inne och ute.

  • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta, i minst 20 sekunder.

  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symptom.

  • Undvik kollektivtrafik och allmänna färdmedel - gå, cykla eller använd andra färdsätt om möjligt.

  • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop eller bröllop.

  • Träna utomhus eller på tider när inte så många andra tränar.

  • Är du förälder? Prata med dina barn och ungdomar. Hjälp dem att vara med och ta ansvar.

Ta hänsyn till andra. Hjälp varandra. Håll avstånd men håll kontakten!

Läs mer

  1. Coronaviruset väcker många frågor. Vi håller oss u...

  2. Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

  3. Här kan du läsa mer om hjärtstartare, vårt arbete ...