Person som åker skateboard.

Undersökning om kultur & fritidsvanor i Ekerö kommun

Under december månad genomför Ekerö kommun en undersökning om invånarnas kultur- och fritidsvanor. Svaren kommer att ligga till grund för hur Ekerö kan utveckla och erbjuda ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud.

Din åsikt är viktig!

Mellan vecka 49 - 52 så kommer ett antal slumpmässigt utvalda personer i kommunen i åldrarna 20 - 84 år få hem en undersökning i brevlådan. I undersökningen får du svara på frågor om kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Du kan svara både digitalt och på pappersenkäten.

Om du är med och svarar så bidrar du till att vi kan fortsätta att utveckla kommunens arbete med kultur- och fritidsfrågor.

Vi arbetar med att utveckla former för inflytande för dig som medborgare som ett sätt att stärka den lokala demokratin. Att besvara enkäten är ett konkret sätt att påverka och vara delaktig i din närmiljö.

Tack för ditt deltagande!

Frågor? annika.magnusson@ekero.se