Entrétorget utanför badhuset

Entrétorget utanför badhuset (bild a och d arkitektkontor)

Ekerö kommun presenterar de första bilderna på badhuset

Under året har Ekerö kommun och badhusentreprenören Cobab AB tagit fram handlingar för det nya badhuset. Resultatet är ett badhus i två våningar. Det undre planet innehåller framför allt teknikutrymmen och på entréplanet finns badytorna. Här finns en 25 meters simbassäng med 8 banor och trampolin/hopptorn, undervisningsbassäng och multibassäng samt ett par bubbelpooler. I badhuset finns ett kafé som ska vara samlingsplats för hela Träkvistavallen. Bygglovsansökan har nu lämnats in och de första bilderna kan presenteras.

- Vi får ett attraktivt och användarvänligt badhus för lek, träning och en rik fritid. Det är något som kommunens invånare länge har efterfrågat. Badhuset är helt i enlighet med fullmäktiges beslutade ramprogram och vi ser fram mot byggstarten efter de formella besluten efter årsskiftet, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

En stor utmaning har varit att badhuset ska inrymmas i gällande detaljplan. För konsultgruppen har det inneburit att arbeta med centimetrarna. Möjligheten att starta byggnationen redan till våren och hur grundläggningen kan utföras är andra viktiga förutsättningar för att budgeten ska hållas.

- Vår vision för badhuset är att gestaltningen ska utgå från den klassiska arkitekturen och naturen, samtidigt som arkitekturen uppfyller de krav som gäller för ett modernt badhus, säger Erik Edström, arkitekt i Ekerö kommun.

Utanför badhusets entré kommer ett nytt torg att bildas på Träkvistavallen. Inifrån ses aktiviteter vid vallen och den vackra skogen intill. Den utvändiga arkitekturen speglar de invändiga funktionerna och fasaderna kläs i beständiga trä- och skivmaterial. Den konkava plåtfasaden vid badhusets entré skapar ett djup och en vacker rytmik likt en våg. Invändigt återfinns trä genom inklädnader och limträbalkar. Under den mörka tiden av året kan badhuset belysas vackert invändigt och även utvändigt med ornamentbelysning för att framhäva upplevelsen av konceptet.

Den första fasen av badhuset är i princip avslutad och inför nästa fas, det vill säga byggandet av badhuset, ska ärendet upp till tekniska nämnden och kommunstyrelsen strax efter årsskiftet. Byggstart beräknas ske under våren och färdigställandet kring årsskiftet 2022/2023. Men innan schaktning kan påbörjas måste KOM-huset (Kontor, Omklädning, Möten) stå klart och några gamla byggnader rivas för att ge plats åt badhuset.

Arbetet med att ta fram handlingar för badhuset har bedrivits i samverkan. Det innebär att kommunen beskriver funktionerna och att Cobab svarar för de tekniska lösningarna. Fullmäktiges beslutade ramprogram från 2019 och totalbudget på 230 Mkr är förutsättningar för projektet. Samverkan är ett nytt arbetssätt för kommunen och erfarenheterna är mycket goda. Redan planeras fler projekt att genomföras i samverkan med entreprenörer.

För mer information, kontakta:
Anna-Klara Lindholm, Kommunikatör, Ekerö kommun
E-post: anna-klara.lindholm@ekero.se
Telefon: 072-142 65 97

Bilder a och d arkitektkontor

Mer information inom området

  1. Entrétorget utanför badhuset

    Vi bygger ett badhus och nya omklädningsrum vid Tr...

  2. Entrétorget utanför badhuset

    Nu har kommunstyrelsen godkänt tekniska nämndens b...

  3. Utanför badhuset. Stolpar i marken håller upp en silvrig, glittrig, böljande rörliknande installation.

    Guldvind och silverhav är namnet på konstverket so...