En illustration med hus i rött, gult och vitt. Husen har fem våningar. 

Beslut om skissuppdrag för konstnärlig gestaltning av Ekerö strand

Skissuppdraget för den konstnärliga gestaltningen av Ekerö Strandpromenad har tilldelats konstnärskollektivet Inges idee/Nivå landskapsarkitektur.

Staben på kultur och fritid har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden bjudit in yrkesverksamma konstnärer/landskapsarkitekter att skicka in intresseanmälningar för konstnärlig gestaltning av Ekerö strandpromenad. Sammanlagt har vi fått in 54 intresseanmälningar till kommunen.

Kriterier:

  • konstnärlig verkshöjd
  • CV
  • bildmaterial och samarbete inom och erfarenhet från flerdimensionella konstnärliga projekt.

Dessutom har vi gjort en estetisk och praktisk bedömning av ansökan utifrån uppdragets karaktär.

Utifrån kriterier, i relation till plats och uppdrag och en bedömning av konstnärlig unicitet så har konstnärskollektivet Inges idee/Nivå landskapsarkitektur bedömts som mest lämpade för skissuppdrag. De har tackat ja till skissuppdraget.

Läs mer

  1. Här byggs ett nytt bostadsområde och kommunal infr...