Slamtömningsbil

Nytt schema för slamtömning från 1 januari 2021

Ekerö kommun har moderniserat tömningsschemat för enskilda avlopp som ett led i kommunens miljöarbete. Det nya schemat har- till skillnad mot tidigare, en förutsägbar rutt. Det bidrar till mindre vägslitage, avgaser och buller.

Det nuvarande schemat för tömning är inte optimalt vare sig för abonnent, utförare eller miljön. Som det är idag omöjliggör tömningsförfarandet en effektiv ruttplanering.

Med det nya slamtömningsschemat kommer utförarna att planera sina körningar så att det blir så effektivt och miljövänligt som möjligt. Tömningsperioden ändras från två månader- till tvåveckorsperioder för slamtömning av enskilda avlopp. Vilket gäller både om du har slamavskiljare och om du har sluten tank. Detta ger alla abonnenter en betydligt snävare period när det töms, vilket är bra ur planeringssynpunkt.

Förhoppningen med det nya schemat är även att antalet dyra akuttömningar minskar då man som abonnent ligger inne på tömning under en fast period.

Det gamla tömningsschemat för slambrunnar kommer inte längre att gälla efter 1 januari 2021.

Det du som abonnent behöver göra är att kontrollera ditt schema för tömning. Det gör du på Roslagsvattens webbplats under Mina sidor. Du loggar in med ditt BankId.

Läs mer

  1. Här kan du läsa mer om vad som gäller för tömning ...