Två ungdomar står bakom en filmkamera.

Covid-19 - Vårens terminskurser börjar tidigast vecka 4, 2021

På grund av restriktioner så börjar vårens terminskurser tidigast vecka 4.

Så här anpassar vi oss till Covid-19

Vårens terminskurser börjar tidigast vecka 4, 2021.

Du som har bokat plats inför våren får mer information från din lärare under vecka 2. Om du ångrar dig så har du rätt att avboka platsen utan att behöva betala fram till dagen innan första kursdag. För att avboka skickar du e-post till kulturskolan@ekero.se.

Mer information, kontakta Kulturskolan.

Läs mer

  1. Coronaviruset väcker många frågor. Vi håller oss u...

  2. Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

  3. Läget är allvarligt, smittspridningen ökar. Med ge...