Söderströmsgården

Förlängt besöksförbud på äldreboenden till och med 2 februari

På grund av risken för smittspridning av Covid-19 så har Folkhälsomyndigheten tagit beslut om att förlänga det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden till och med 2 februari.

Förbudet gäller till och med 2 februari 2021 på alla särskilda boenden för äldre i Ekerö kommun. Besöksförbudet kan bli förlängt.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya regler som gör det möjligt att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att minska spridningen av Covid-19.

Undantag från besöksförbudet

Verksamhetsansvarig får besluta om undantag från besöksförbudet för att bryta en separation mellan makar, sambor eller registrerade partner eller om det finns särskilda omständigheter.

Samma gäller för personer under 18 år som besöker en förälder eller någon annan som han eller hon varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med. Beslutet gäller kommunens boenden Kullen, Söderströmsgården och Ekgården.

Våra äldreboenden

Ekerö kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter för att förebygga smitta.

Läs mer

  1. När dina behov av vård och omsorg är så stora att ...

  2. Coronaviruset väcker många frågor. Vi håller oss u...

  3. På grund av risken för smittspridning av Covid-19 ...