En person vaccineras

Vaccination av vård- och omsorgspersonal i Ekerö kommun påbörjas inom kort

Från och med den 11 januari och tre månader framåt erbjuds personal inom vård- och omsorg i Ekerö kommun vaccination mot covid-19. Vaccinationen pågår löpande under tre månader och den startar innan allmänheten ges möjlighet att vaccinera sig.

Region Stockholm följer den prioriteringsordning som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten där de äldre och sköra som har störst risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp ska erbjudas vaccination först tillsammans med medarbetare som tar hand om dem. Nu inleds vaccination av medarbetare i kommunal vård och omsorg med samma vaccin som används på länets särskilda boenden för äldre.

Samtliga medarbetare inom vård- och omsorg i Ekerö kommun erbjuds vaccination inom kort via en mobil provtagningsenhet. Det är frivilligt att vaccinera sig mot covid-19. Medarbetarna kommer få personliga erbjudanden och därefter själva kunna boka tid och plats för de båda vaccinationstillfällena i ett system som vårdgivaren VaccinDirekt tillhandahåller. Enbart medarbetare inom kommunal vård och omsorg (privata och kommunala) får använda den prioriterade bokningsrutinen.

Successivt kommer alla, såväl medarbetare som invånare i länet, att erbjudas vaccination.

Vi har tidigare informerat om att vaccinationen på kommunens äldreboenden är i gång. Förra veckan påbörjades vaccinering av boende på Kullens äldreboende och denna vecka blir boende på Söderströmsgården och Ekgårdens äldreboende vaccinerade.

Läs mer

  1. Coronaviruset väcker många frågor. Vi håller oss u...

  2. Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

  3. Ekerö kommun agerar för att hantera en ökad smitts...