Söderströmsgården

Förlängt besöksförbud på äldreboenden till och med 23 februari

Vaccination mot Covid-19 pågår på kommunens äldreboenden. Det är extra viktigt att den som får vaccination är helt frisk. Därför förlängs det tillfälliga besöksförbudet tills dess att både boende och vård- och omsorgspersonal är vaccinerade och har uppnått fullgott skydd.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya regler som gör det möjligt att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att minska spridningen av Covid-19. Beslut om besöksförbud tas tre veckor i taget. 

Ekerö kommun är mitt uppe i vaccinering av dos 2 för de som bor på äldreboenden i kommunen och därför behöver det tillfälliga besöksförbudet förlängas.

Förbudet gäller till och med 23 februari på alla särskilda boenden för äldre i Ekerö kommun, Kullen, Söderströmsgården och Ekgården.

Vaccination på äldreboenden i kommunen

Under denna vecka (vecka 5) beräknar vi att alla som bor på ett äldreboende i kommunen ska ha fått sin andra vaccination mot Covid-19. Den andra vaccinationen för vård- och omsorgspersonalen (i privat och kommunal verksamhet) beräknar vi ska vara klar i slutet av februari.

Undantag från besöksförbudet

Verksamhetsansvarig får besluta om undantag från besöksförbudet för att bryta en separation mellan makar, sambor eller registrerade partner eller om det finns särskilda omständigheter. Samma gäller för personer under 18 år som besöker en förälder eller någon annan som han eller hon varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med.

Våra äldreboenden

Ekerö kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter för att förebygga smitta.

Läs mer

  1. Besöksförbudet hävs från och med imorgon på äldreb...

  2. Här kan du läsa om hur olika riktlinjer och rekomm...

  3. Antalet konstaterade fall av covid-19 har ökat med...